Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en onze diensten, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018).

Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden, dan die behoren bij de aard van onze dienstverleningen, zonder dat wij daar specifieke toestemming van u voor ontvangen hebben.

Ons privacy beleid maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden en zijn beide van toepassingen op alle services, en ondersteuning daarvan, die wij aanbieden.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Doel

Om u de best mogelijke service te kunnen bieden en u optimaal van onze diensten gebruik te kunnen laten maken, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Wanneer u een van onze diensten aanvraagt vragen wij u om een aantal persoonsgegevens te verstekken (mondeling, schriftelijk of digitaal).

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze gegevens of gegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel wat in de tabel hieronder wordt weergeven.

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze diensten, en zullen deze dan ook in de toekomst verder ontwikkelen en/of nieuwe services aanbieden. Deze ontwikkelingen maken wij duidelijk kenbaar op onze website. Indien nodig zal ons privacy beleid hier in de toekomst op worden aangepast.

Wat bewaren wij en waarom?

Persoonlijke gegevens Doel(en)
Voornaam en Achternaam HaH, HoA en gepersonaliseerde communicatie
Adres HaH en eventuele postcommunicatie
Telefoonnummer(s) HaH, HoA en gepersonaliseerde communicatie
E-mailadres Bevestigings-, service-, marketing e-mails en overige gepersonaliseerde communicatie
Geboortedatum (bij verschaffing) Gepersonaliseerde communicatie en marketing- en servicedoeleinden
IBAN Incassering servicevergoedingen
IP-adressen Gepersonaliseerde communicatie en marketing- en servicedoeleinden

Bewaartermijn

Met betrekking tot eventuele terugkeer van een klantrelatie worden alle persoonlijke gegevens tot drie jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaard. Uitgezonderd hierop zijn persoonlijke gegevens die door wet- en regelgeving een ander bewaartermijn geschieden.

Inzage en correctie

Wij bieden u inzicht in de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren en tevens ook de mogelijkheid om, binnen onze Algemene Voorwaarden, deze te laten corrigeren. Uiteraard verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, zoals gesteld binnen de AVG, als u ons daar specifiek om vraagt.

U hebt dus het recht om ons te vragen inzage te geven in uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek kun u indienen door een email te sturen naar info@ithulp070.nl. Binnen de wet- en regelgeving van de AVG honoreren wij dit verzoek te allen tijde.

Gegevensbeveiliging

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk. Zo passen wij technische maatregelen toe om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter altijd rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn en niet ongewenst bij derden in handen kunnen komen.

Partners

Om onze service optimaal te kunnen aanbieden, worden wij in enkele van onze processen ondersteund door partners. De persoonlijke gegevens van onze klanten die eventueel in deze processen gebruikt worden, blijven eigendom van IT-Hulp 070. 

Wij gebruiken bij sommige opdrachten software van derden. De persoonlijke gegevens die hiervoor aan ons verstrekt worden, vallen ook onder ons privacy beleid. Wij kunnen echter nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de wijze waarop de partner uw persoonlijke gegevens verzamelt en/of verwerkt. Dit valt buiten ons privacy beleid. Lees hiervoor de privacyregels van de desbetreffende partner goed door om te weten te komen hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe zij deze beveiligen.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de werking en het gebruik van onze website, zodat wij onze diensten en website hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze kunt u zelf accepteren of weigeren.

Links

Op onze website kunnen hyperlinks naar websites van andere organisaties staan. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Wij raden aan de privacyregels van de betreffende website goed te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun u deze richten stellen via het contactformulier, mailen naar info@ithulp070.nl of u kunt bellen naar 070 - 200 24 47